Илюстрациялық кітап көрменің тақырыбы: « Конститутция – мәңгілік елдің тұғыры»

Әділдік –мәдениетіміздің ажырамас бөлігі және ғасырлар бойы қалыптасқан құндылығымыз. Ұлтына, діни нанымына, мүліктік жағдайына қарамастан барлық азаматтардың құқығының тендігі туралы  Конститутция қағидасы –менің жұмысымның басты бағдары.

Менің міндетім- әротандасымыздың жеке табысқа жетуіне және өзініңәл –ауқактын көтеруіне жаңа мүмкіндіктер туғызу.

« ҚР Президенті Қ. Тоқаев.

Пайдалаған әдебиетер тізімі.

 1. Шаймерденов Е.Ш. Государственные символы РК. 2-е изд.перераб.,доп..- Алматы: Жеті жарғы.-2001.-248 с.
 2. Қазақстан Республикасының Конститутциясы – Астана: Елорда. 2008.-56 б
 3. Жарболова А.Ж. Қазақстан Республикасының Конститутциялық құқығы :дәрістер жинағы.-Алматы :Қазақстан универстеті, 2019.- 220 б.
 4. Сапаргалиев Ғ. Қазақстан Республикасының Конститутциялық құқығы. Академиялық курс. – 4-бас. – Алматы: Жеті Жарғы, 2013.- 536 бет.
 5. Қазақстан Республикасының Конститутциясысына 10 жыл. (Заң актілерінің жинағы),- Алматы:Жеті жарғы, 2005.- 376 бет.
 6. Конститутция Республики Казақстан- Алматы:ТОО – .2017 -55 с.
 7. Қазақтың ата заңдары: Құжатар, деретер және зерттеулер-Древний мир права казахов. Материалы. Документы и исследования. 10 томдық. / Бағдарлама жеткішісі : Зиманов С.З. –Алматы:Жеті жарғы, 2006. «Интеллектуал- Парасат» заң компаниясы.8 том.- 124 бет.
 8. Қазақтың ата заңдары. 10 томдық [Мәтін] = Древний мир права казахов. Т.4: Құжаттар, деректер және зерттеулер / Бағдарлама жетекшісі: С.З. Зиманов.- Алматы: Жетi жарғы, 2005.- 552б.- (Мәдени мұра). Қазақша, орысша, түрікше, ағылшынша
 9. Қазақтың ата заңдары. 10 томдық [Мәтін] = Древний мир права казахов. Т.5: Құжаттар, деректер және зерттеулер / Бағдарлама жетекшісі: С.З. Зиманов.- Алматы: Жетi жарғы, 2005.- 544 б.- (Мәдени мұра).Қазақша, орысша, түрікше, ағылшынша
 10. Қазақтың ата заңдары. 10 томдық[Мәтін] = Древний мир права казахов. Т.6: Құжаттар, деректер және зерттеулер / Бағдарлама жетекшісі: С.З. Зиманов.- Алматы: Жетi жарғы, 2005.- 568 б.- (Мәдени мұра). Қазақша, орысша, түрікше, ағылшынша
 11. Қазақтың ата заңдары. 10 томдық[Мәтін] = Древний мир права казахов. Т.7: Құжаттар, деректер және зерттеулер / Бағдарлама жетекшісі: С.З. Зиманов.- Алматы: Жетi жарғы, 2006.- 604б.- (Мәдени мұра). Қазақша, орысша, түрікше, ағылшынша
 12. Қазақтың ата заңдары: Құжатар, деретер және зерттеулер-Древний мир права казахов. Материалы. Документы и исследования. 10 томдық. / Бағдарлама жеткішісі : Зиманов С.З. –Алматы:Жеті жарғы, 2006. «Интеллектуал- Парасат» заң компаниясы.8 том.- 124 бет.
 13. Қазақтың ата заңдары. 10 томдық[Мәтін] = Древний мир права казахов. Т.9: Құжаттар, деректер және зерттеулер / Бағдарлама жетекшісі: С.З. Зиманов.- Алматы: Жетi жарғы, 2008.- 568 б.- (Мәдени мұра). Қазақша, орысша, түрікше, ағылшынша
 14. Қазақтың ата заңдары. 10 томдық[Мәтін] = Древний мир права казахов. Т.10: Құжаттар, деректер және зерттеулер / Бағдарлама жетекшісі: С.З. Зиманов.- Алматы: Жетi жарғы, 2005.- 568б.- (Мәдени мұра). Қазақша, орысша, түрікше, ағылшынша
 15. Қазіргі қазақстан тарихы ( 2010-2011ж.ж )[Мәтін]: құраст.Б.Ғ.Аяған, А.Н.Қашқымбаев, А.Т.Серубаева, Б.Ғ.Аяғанның ред.- Алматы: Раритет, 2011.- 480б.
 16. Современная историия Казахстана (2010-2011 гг.)[Текст]: хрестоматия. II том / Сост. Аяган Б.; Ауанаслва А.; Сулейменова А.- под ред.Б.Г.Аягана.- Алматы: Раритет, 2011.- 480с

Share this post