Additional educational programs

Алматы гуманитарлық-экономикалық университетінің «Педагогика, бизнес және құқық» институтында негізгі білім беру бағдарламалары (Major) шеңберінде шетелдік әріптес жоғары оқу орындарымен әзірленген қосымша бағдарламалар (Minor) іске асырылуда олар:

Minor «Практикалық психологқа арналған проективтік әдістемелер Major БББ 6В01301 «Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау» шеңберінде;

– Minor «Арнайы білім берудегі емдік педагогика Major 6В03101 «Психология»  аясында.

Minor «Білім берудегі Менеджмент «Major БББ 6В01101 «Педагогика және психология» аясында;

Minor «Спорттық психология «Major БББ 6В01401  «Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау» аясында;

Minor «Бизнес-информатика «Major БББ 6В01501 «Информатика мұғалімдерін даярлау» аясында;

Minor «Ұйымдағы басқару психологиясы «Major БББ 6В04101 «Мемлекеттік және аймақтық басқару»  аясында.