Academic mobility is an opportunity to study or conduct research at other universities within the country or abroad. The Institute of Pedagogy, Business and Law also accepts students and teachers from partner universities to study inside the institute. Academic mobility programs are designed for a semester or academic year. The completed training programs are necessarily credited in the form of credits at their higher education institution.

 Goals

 • improve the quality of education within the institute;
 • stimulate the professional and cultural growth of students and teachers;
 • establish close partnerships with leading higher education institutions in Kazakhstan and other countries.

Tasks

 • exchange educational programs within the framework of cooperation with new universities;
 • conduct informational sessions, newsletters and seminars for students;
 • to interest students in participating in academic mobility programs;
 • help with the paperwork and promotion of students in academic mobility programs;
 • coordinate processes with partner universities.

Frequently Asked Questions

– IELTS certificate (min. 5.5 points) / TOEFL (min. 460 points);

– Color copy of the international passport;

– Transcript of current academic performance.

Full-time students studying at the time of departure in 2-3 courses and undergraduates in the 1st year can participate in the program.

You choose the disciplines yourself in coordination with your institute and the registrar’s office and draws up an Agreement for training.

In order to avoid a large difference in loans after returning from abroad, you must first coordinate the subjects studied with your institute.

Академиялық ұтқырлық –  бұл  елдің басқа университеттерінде немесе шетелде оқу немесе зерттеу жүргізу мүмкіндігі. «Педагогика, бизнес және құқық» институты сондай-ақ институтта оқу үшін серіктес университеттерден студенттер мен оқытушыларды қабылдайды. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бір семестрге немесе бір оқу жылына есептелген. Оқу бағдарламалары бастауыш жоғары оқу орнында кредиттер түрінде ескерілуі тиіс.

Мақсаттар

 • институтта білім сапасын арттыру;
 • студенттер мен оқытушылардың кәсіби және мәдени өсуін ынталандыру;
 • Қазақстанның және басқа елдердің жетекші университеттерімен тығыз серіктестік қарым-қатынас орнату.

Міндеттер

 • жаңа университеттермен ынтымақтастықта оқыту бағдарламаларымен алмасу;
 • студенттерге арналған ақпараттық сессиялар, ақпараттық бюллетеньдер мен семинарлар өткізу;
 • академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша құжаттарды ресімдеуге және студенттерді жылжытуға көмек көрсету;
 • серіктес университеттермен процестерді үйлестіру.

Жиі қойылатын сұрақтар

– IELTS сертификаты (мин. 5,5 балл)/ TOEFL (мин. 460 балл);

– Халықаралық төлқұжаттың түсті көшірмесі;

– Ағымдағы үлгерім туралы транскрипт.

Жауабы:  Бағдарламаға күндізгі бөлімде оқитын 2-3 курс студенттері және 1 курс магистранттары қатыса алады.

Жауап: Сіз пәндерді өзіңіз институтпен және тіркеу бөлімімен келісіп таңдайсыз және оқу туралы келісім жасасасыз.

Шетелден оралғаннан кейін қарыздардағы үлкен айырмашылықты болдырмас үшін, алдымен институтпен келісілген тақырыптарды келісу керек.